International Yoga Day Celebration

2019-06-21 Vadodara